Czym oddychamy

     

Portal Mieszkańca

Gminna Ewidencja Zabytków

Nieruchomości na sprzedaż

     

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Skany planów

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Wersja wektorowa

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Pomniki Przyrody

Mapa Zagrożenia Powodziowego

Ortofotomapa 2006-2016

     

Trasy Rowerowe

Mapy Historyczne

Mapa zagrożeń

     

Specjalna Strefa Ekonomiczna

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Świdnica na zdjęciach

  Mapa ze strony polska-org.pl

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Zgłoszenia Publiczne

 
     
 

fotopolaska.eu

Świdnica na zdjęciach

  Mapa ze strony fotopolska.eu