Czym oddychamy
 

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
o Koronawirusie

Główny Inspektorat Sanitarny

Informacje wyborcze

     

Portal Mieszkańca

Gminna Ewidencja Zabytków

Nieruchomości na sprzedaż

     

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Skany planów

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Wersja wektorowa

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Pomniki Przyrody

Mapa Zagrożenia Powodziowego

Ortofotomapa 2006-2016

     

Trasy Rowerowe

Mapy Historyczne

Mapa zagrożeń

     

Specjalna Strefa Ekonomiczna

polska-org.pl

Świdnica na zdjęciach

  Mapa ze strony polska-org.pl

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Zgłoszenia Publiczne

 

   

Cmentarze Komunalne w Świdnicy
wyszukiwanie grobów

fotopolaska.eu

Świdnica na zdjęciach

  Mapa ze strony fotopolska.eu

Szpitale Zakaźne